Warunki korzystania

Prawo autorskie

Właścicielem i operatorem strony internetowej australianremedy.pl jest firma AUSTRALIAN REMEDY®, która na zasadzie ustawy nr 121/2000 Dz. U., o prawie autorskim jest uprawniona do wykonywania praw majątkowych w stosunku do tej strony internetowej (dalej tylko „Operator”).

Operator posiada wszelkie prawa autorskie w odniesieniu do całej zawartości, którą Operator zamieszcza na stronie  australianremedy.pl, włącznie z tekstem, designem strony, rysunkami technicznymi, grafiką, wszelkimi obrazami zamieszczanymi na tej stronie jak również redakcji i sposobu uporządkowania plików stanowiących zawartość strony. 

Prawa i obowiązki operatora i użytkowników przy korzystaniu ze strony regulują niniejsze Reguły. Reguły te dotyczą wszystkich osób, które odwiedzą tą stronę (dalej tylko „Użytkownicy”). Użytkownik wyrazi zgodę z zawartością tych Reguł, poprzez fakt wejścia na dowolną ze stron www Operatora lub w jakikolwiek sposób skorzysta z informacji zamieszczonej na stronie www Operatora.

Cookie

Cookie jest to krótki plik tekstowy, który odwiedzona strona internetowa odeśle do przeglądarki. Umożliwia stronie internetowej odnotowanie informacji dotyczących Twoich odwiedzin strony, np. preferowany język i inne ustawienia. Informacje te posłużą do utworzenia lepszej zawartości. Pliki cookie są ważne. Bez nich poruszanie się w internecie byłoby bardziej skomplikowane. Pliki cookie spełniają cały szereg zadań. Używamy ich np. do zapisywania Waszych ustawień bezpiecznego wyszukiwania, do wyboru stosownych reklam, do monitorowania ilości odwiedzających stronę i do ułatwienia rejestracji nowych usług i do ochrony Waszych danych.

 

Używanie plików cookie

Używanie plików cookie służy do personalizacji zawartości i reklam, świadczenia działania przez media społecznościowe i analizy odwiedzin. Informacje o sposobie użytkowania naszej strony przekazujemy naszym partnerom działającym w obszarze mediów społecznościowych, ogłoszeń i analiz.

Przez użycie naszej strony internetowej wyrażasz zgodę na gromadzenie, przekazywanie i wykorzystanie danych, które powstają w efekcie korzystania z usług naszej strony internetowej.


Dalej wyrażasz zgodę na zapisanie i używanie plików cookie lub innych informacji w Twoim urządzeniu, na którym do tych czynności dochodzi w związku z usługami świadczonymi przez naszą stronę internetową.

Kto nie zgadza się na podane warunki musi opuścić niniejszą stronę internetową!

 

Przekierowania na inne strony

Na stronie australianremedy.pl są zamieszczone przekierowania na strony, nad którymi Operator nie ma kontroli. Jeżeli Użytkownik odwiedzi którąś z tych stron, powinien zapoznać się zapewnieniem ochrony danych osobowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za procedury i politykę innych firm.

 

Postępowanie Użytkowników

Przy korzystaniu z tych stron Użytkownik nie może ingerować w zabezpieczenia tych stron, nie może tej strony wykorzystywać do przenoszenia plików szkodliwych i starać się wejść do ogólnie niedostępnych miejsc tych stron. Użytkownik powinien również szanować prawa autorskie Operatora związane z niniejszymi stronami..

Odpowiedzialność i jurysdykcja

Ewentualne zagrożenia wynikające po stronie Użytkownika z tytułu użytkowania tych stron leżą w pełni po stronie Użytkownika a Operator nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Wszelkie spory zaistniałe w związku z korzystaniem z przywołanych stron będą rozstrzygane przez właściwy co do miejsca sąd w Republice Czeskiej i zgodnie z prawodawstwem Republiki Czeskiej.

Postanowienia niniejszych warunków, które z dowolnego powodu staną się niewykonalne będą uważane za nie wpływające na pozostałe postanowienia i nie będą mieć wpływu na ich obowiązywanie i wykonalność.

Oświadczenie w sprawie dostępności

Operator strony internetowej oświadcza, że strony te starają się o maksymalną dostępność zawartości i funkcji dla wszystkich użytkowników internetu.

Strona główna prezentacji została wykonana za pomocą XHTML 1.0, Php5, MySql, strona wizualna prezentacji z wykorzystaniem CSS.

Strony dostosowane są do przeglądarek Internet Explorer 8 i wyższych, Mozilla Firefox, Mozilla, Opera, Safari, Konqueror i innych standardowych przeglądarek. W odniesieniu do przeglądarek niestandardowych nie gwarantujemy możliwości prawidłowego emitowania.